Disclaimer

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
cvaniersel.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
cvaniersel.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. cvaniersel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door cvaniersel.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van cvaniersel.nl.

Kamer van Koophandel

Administratiekantoor C. van Iersel BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
De verstrekte informatie is uitsluitend informatief bedoeld en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Ons adres:


Jagersbosstraat 10
5241 JT Rosmalen
Telefoon: (073) 52 10 068
Fax: (073) 52 10 686

email:info@cvaniersel.nl